Utstilling

Eric Peter

(A Currency Called Love) دل هــــــــــوایـــی

22.11. – 24.11.2019

Studio17 ønsker hjertelig velkommen til Eric Peters separatutstilling «(A Currency Called Love) دل هــــــــــوایـــی». I utstillingen presenterer Peter deler av tekst arbeidet sitt, og en performance av sine skrevne arbeider på åpningskvelden.

Målet med Eric Peters langsiktige prosjekt «Economy as Intimacy» er å reformulere begrepet økonomi, ved å bruke poesi som medium. I kjernen står dikt som prøver å lese forskjellige aspekter ved senkapitalisme (nulltidsavtaler, gjeld, konkurranse, miljøødeleggelse osv.) som steder for intimitet og tilknytning. Han er overbevist om at hvis vi skal forbigå senkapitalismen, må vi begynne å transformere måten vi driver økonomi på gjennom det offentlige og, enda viktigere, det private liv.

Peter har kommet frem til en metode for (re)presentasjon som han kaller choreopoetry, etter Ntozake Shange. I denne typen opplesning blir koreografi og poesi sammenvevd, hvor bevegelse fungerer som strofer, og ordenes rytme er tilnærmet dans. Han har forlatt ideen om tradisjonell opplesning, fordi choreopoem kan uttrykke hans måte å skrive og stave på, og hans bruk av flere språk og rytme som er iboende i diktene hans.

Med solotutstillingen «(A Currency Called Love) دل هــــــــــوایـــی», undersøker Peter mangelen kroppslig språk, (feil)kommunikasjon via nettbaserte midler, og folkerettslige priser. Hva gjenstår, når kroppen blir immaterial? Hva gjenstår når juridisk krigføring overskygger kjærlighet.

Utstillingstittelen beskriver økonomisering av kjærlighet, som en form for utveksling mellom individer. Kjærlighet, som er synlig og usynlig samtidig, er en “ekte abstraksjon”, slik Karl Marx beskrev forestillingen om penger (du kan holde en mynt i hånden, men likevel ikke berøre dens verdi). Det engelske ordet for valuta, ‘currency’, kommer fra det latinske verbet ‘currere’, som betyr det som yter. Ordet ‘دل هوایی [delhavai]’, betyr “ytende hjerte” på persisk, og er derfor mer gripende enn den engelske utstillingstittelen. En ‘delhavai’ er et hjerte som yter, og avhengig av situasjonen, referere dette til romantikk eller kåthet. Verdien avhenger dermed av en utveksling og en situasjon.

I forbindelse med sin separatutstilling, publiserte Eric Peter et hefte med et essay, poesi, og en fotoserie av Hamed Kabouk.

Åpning:

Fredag, 22.11.2019
18:00–20:00

Performance:

Fredag, 22.11.2019
19:00–19:30

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00