• 1/7

  • 2/7

  • 3/7

  • 4/7

  • 5/7

  • 6/7

  • 7/7

Studio17 er et selvstendig visningssted for samtidskunst i Stavanger. Fra starten i 2013 har det blitt drevet av kulturarbeidere på dugnadsbasis. Visningsrommet på Nytorget har hyppige arrangement, som oftest med varighet på en helg.

Rundt halvparten av prosjektene vi huser er hentet fra vår Open Call, som vi utlyser to ganger i året. Inviterte Open Call-utstillere har kuratorisk frihet og ansvar for utstillingene ved hjelp av Studio17-styret. I tillegg vi arrangerer blant annet lesegrupper, slipp-arrangement og screeninger. Både kunstnere tidlig i karrieren og etablerte kunstnere som vil teste ut nye prosjekt er å finne hos oss. Studio17 vil være en faglig og sosial møteplass for samtidskunst i byen. Samarbeid med lokale aktører er derfor viktig for oss.

Studio17 styret består av Espen Pedersen, Veslemøy Flotve, Alice Darby, Helene Espedal-Selvåg, Jone Tou og Espen Birkedal.

Studio17 er støttet av Norsk Kulturråd, Stavanger Kommune og Rogaland Kunstsenter.