Utstilling

Robin Everett

54,830 Years: Archipelagos of Order

25.01. – 27.01.2019

En video viser hvordan dagene passerer – langsomme meditative skiftninger skaper fortellinger gjennom øynene til den anonyme hovedpersonen. Lys blir til mørke og igjen til lys i en forutsigbar rytme.

Denne videoen, som er styrt av et program som setter sammen fortellende element på ulike måter, vil vare i 54.830 år før samme sekvens gjentas. Det samme innholdet framstår på stadig nye måter. 54.830 år med forskjeller innenfor det samme.

I sammenheng med videoen og programmet som styrer den, vises en rekke kinetiske, skulpturelle elementer. Styrt av samme kode danner de et sammensatt skulpturelt miljø i kontinuerlig endring.

I denne utstillingen huser Studio17 et mangfold av ulike temporaliteter som overlapper og ikke kan samles i en, enkel betegnelse. De besøkende blir møtt med ulike fortellingsmåter og ulike tilnærminger til tidsforløp – ikke som en rekkefølge av hendelser, men som en sakte fysisk sedimentering.

Relaxation oscillations and cascading divisions, archipelagos of order in oceans of chaos.

Robin Everett (f.1989) er utdannet med MA fra kunstakademiet i Bergen i 2018. Han arbeider og bor i Bergen. Gjennom det tidskritiske videomediet og utprøvinger av de mer konkrete formatene til tekst og skulptur, leker Everett med en asynkron ontologi om tid som bryter med en enhetlig erfaringsrytme. Hans praksis behandler denne situasjonen som en kartografi med flere nivåer, prosesser og konseptualiseringer av overlappende tid, hvor en geologisk langsomhet på intrikat vis er blander seg med en mikro-temporaliteter som overgår våre sanseevner.

Åpning:

Fredag, 25.1.2019
18:00–20:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00

Kunstnerprat:

Lørdag, 26.1.2019
15:00–15:30