Utstilling

Tor-Finn Malum Fitje & Thomas Anthony Hill

Ad Nauseam

21.02. – 23.02.2020

Videoinstallasjonen «Ad Nauseum» (produsert i samarbeid med Thomas Anthony Hill), beskriver et samfunn hvor det ikke lenger er tvil om noe som helst: forskere har forstått hvordan hjernen fungerer, den åpne kjøkkenløsningen er vedtatt gjennom lov og søtt har blitt stemt frem som verdens beste smak. Kristendommen og Ny-ateismen har fusjonert og dannet The Faitheist Church, mens det er total enighet om hvordan reglene i fotball skal tolkes. Gjennom det kunstnere kaller bastant narrasjon kommenterer de dagens sannhetsparadigme, den moderne idéen om at alle fortolkninger av verden kan være like sanne. Tittelen, som kan oversettes som til kvalmen tar deg, referer til en filosofisk tankefeil hvor en diskusjon har pågått så lenge uten fremskritt at innholdet erklæres dødt. Spesielt relevant er dette i en tid som preges av opphetede diskusjoner om politisk korrekthet, fake news and kunstens doble rolle – i og utenfor kapitalen.

Åpning:

Fredag, 21.2.2020
18:00–20:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00