Utstilling

Kamilla Skrinde

And arms will hold you

19.11. – 22.11.2015

Jeg har et intuitivt forhold til arbeidet, og til kunstverket som personlig uttrykk. Det er derfor ikke konsepter som danner utgangspunkt for kunsten min – arbeidene er heller former ideene kan vokse ut av. Ideer oppstår ikke fra intet i sin rene form, men de er heller et produkt av de mangfoldige prosessene som sammenlagt utgjør det kunstneriske arbeidet.

Jeg veksler mellom teknikker som fotografi, tegning, collage, skulptur og maleri. I noen verk blandes teknikkene. Arbeidene mine handler ofte om en undring og nysgjerrighet over menneskelig tilstand. I mine prosjekter er rommet viktig; både det fysiske og mentale rommet er med på å forme prosjektet.

Resultatet er fragmenter som samles til en større helhet. Fragmentene skapes av meg som en reaksjon på å leve i denne verden. Et forsøk på å sette mennesket i en sammenheng, både i forhold til meg selv og i forhold til omgivelsene.

– Kamilla Skrinde

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Åpning:

Torsdag,19.11.2015
19:00–21:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–16:00