Utstilling

Jan Hakon Erichsen & Bjørn Erik Haugen

Bow and Arrow, Arrow and Bow

13.05. – 14.05.2016

Jan Hakon Erichsen og Bjørn Erik Haugen jobber begge med temaer som ødeleggelse, våpen og maskiner. Ved å stille ut sammen ønsker de å understreke og dyrke frem denne dype avgrunnen i sine kunstnerskap. De har tidligere stilt ut sammen ved Tritongatan 5 i Gøteborg og skal gjøre det igjen ved Norske grafikere til neste år.

The more our daily life appears standardized, stereotyped, and subject to an accelerated reproduction of objects of consumption, the more art must be injected into it in order to extract from it that little difference which plays simultaneously between other levels of repetition, and even in order to make the two extremes resonate—namely, the habitual series of consumption and the instinctual series of destruction and death.

– Difference and Repetition

«Destroyer» er et prosjekt bestående av video og ødeleggelsesmaskiner som er bygget med utgangspunkt i objekter som allerede har et destruktivt potensial. Med inspirasjon fra hobbyromsprosjekter og finsnekring effektiviserer disse innretningene de destruktive kreftene til ting som kniver og balltrær. Objektenes negativt ladede konnotasjoner blir understreket og forsterket av maskinene.

«Forensic» er en videoskulptur som tar for seg hvordan rettsteknisk foto og videomateriale er presentert i den amerikanske TV- serien CSI. Videoarbeidet er satt sammen av alle de rettstekniske bildene som er blitt vist i serien. Dette stilles ut sammen med fotografier av faksimiler som viser hvordan kameraet og våpenet har historiske og teknologiske korrelasjoner.

Utgangspunktet for arbeidene til Jan Hakon Erichsen er ubehagelige stemninger og negative følelser fra hverdagslivet som bearbeides gjennom aggresjon, sort humor og slapstick. Hovedvekten av produksjonen består av skulptur, installasjon og videokunst. I alle prosjekter hentes det inn objekter fra det daglige som enten bygges om eller fullstendig destrueres. Erichsens arbeider er blitt vist på en rekke gallerier og festivaler i inn- og utland siden han avsluttet studiene på Kunstakademiet i 2004. Deriblant Lights On på Astrup Fearnley museet, Tomorrow People på Elevator Gallery i London og videofestivalen Art Tech Media på blant annet Museo Reina Sofia i Madrid.

Bjørn Erik Haugen har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Han jobber idébasert som kunstner, bruker flere forskjellige uttrykk, materialer, medier og teknologier for å realisere prosjektene sine. Arbeidene mine tematiserer ofte den moderne betrakterens møte med underholdningsindustriens og reklamens effektive teknikker for kontrollert meningsdannelse. I 2012 ble et av arbeidene hans vist på Transmediale i Berlin, og han mottok Honorary Mention på Prix Ars Electronica 2012. Et av videoarbeidene hans er blitt vist på Palais de Tokyo under Rencontres Internacionales i 2013. Han har stilt ut på Bristol biennalen, biennalen i Bucuresti, Haugar Vestfold kunstmuseum, Høstutstillingen, WRO Art Center i Wroclaw og nå senest på Vårutstillingen på Fotogalleriet i 2015.

Åpning:

Fredag, 13.5.2016
19:00

Åpningstider:

Lørdag, 14.5.2016
12:00–16:00

Lenker:

www.janhakon.com www.bjornerikhaugen.com