Utstilling

Nils Ekman

Hard Birth

13.12. – 15.12.2019

Studio17 ønsker hjertelig velkommen til Nils Ekmans separatutstilling «Hard Birth». I utstillingen presenterer Nils to skulpturelle verker.

‘Carromancy’ (fra gresk carro, ‘voks’ og manteia, ‘spådom’) er en tradisjonell vannstøpingsteknikk som finnes i forskjellige kulturer, hvor voks smeltes og helles i kaldt vann. Når den varme voksen stivner i det kalde vannet, oppstår det turbulens som danner dramatiske former av voksen. Resultatet blir brukt til å forutsi fremtiden.

Computational Fluid Dynamics (CFD) er en metode i moderne ingeniørvitenskap som brukes til å utføre detaljerte prediksjonsmodeller av væskestrømmer. Disse modellene benyttes for å optimalisere produkters design.

Turbulens er av natur komplekst og dermed vanskelig å forutsi. Dette betyr at kalkulasjonen av turbulensen fremgang kan gå utover det som er mulig å simulere. I disse tilfellene brukes det en mindre simuleringsmodell for å extrapolere effektene i større skala.

Utstillingen «Hard Birth» ved Studio17 består av et stort objekt, hvis form er blitt generert gjennom simuleringer av en turbulent væske. Simuleringen ble startet og deretter satt på pause på et tilfeldig valgt punkt, basert på en serie med forhåndsinnstilte variabler. Denne prosessen ligner fremgangen ved det nevnte ritualet ‘carromancy’. Objektets form har oppstått ved bruk av 3D-printing og industriell leire – et voksbasert materiale brukt ved prototyping av biler. I det som kan beskrives som en vitenskapelig ekvivalent med ‘carromancy’, åpner verket døren mellom beregningsforutsigelse og profetier, og skaper en kobling mellom avansert ingeniørprototyping og okkult spådom. Ettersom datasimuleringen inntar en stilling mellom formell teori og laboratorieeksperiment, symboliserer objektet både prediksjonen og resultatet av hendelsen i seg selv. Iboende i objektet er ideen om en bevegelse som kan utfolde seg i fremtiden. Med dette blir objektet også en profeti om sin egen skapelse.

Åpning:

Fredag
13.12.2019, 18:00–20:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag 12:00–16:00