• Ulf Lundin «5-9»

Utstilling

Henriksson, Lundin, Hodne Haugen, Wätte & Kanslibyrån

Headlong – Brickwall

20.03. – 23.03.2014

En utställning om byråkratiska barriärer, meningslöshet och viljan att vara fri.

Medverkande konstnärer är:
MINNA HENRIKSSON (FI)
ULF LUNDIN (SE)
MARTE HODNE HAUGEN (NO)
RUBEN WÄTTE (SE)
KANSLIBYRÅN (John Huntington & Per-Arne Sträng, SE)

Vi kan se hur murar reser sig högre och högre, nya barriärer hindrar vår framfart. Stigarna mellan pappersberg och receptionsdiskar blir snårigare och smalare. Att navigera genom samhällets undervegetation blir svårare, kartorna ritas hela tiden om och regelverken förändras. Byråkratin blir till en vidsträckt oformlig massa: En kropp som hänger över oss som ett tungt moln, som ger upphov till en tjock fuktig dimma. Här står vi nu tillsammans, med noggranna strukturer, administrativa avdelningar och statliga utredningar. Men varför blir det då inte bättre? Varför är det omöjligt att få en överblick? Alla kan se att det blir mörkare, dimman förvandlar våra grannar till mörka skepnader. Att urskilja hjärnspökena från de verkliga gengångarna blir svårare.

Byråkrati och bestämmelser i ett demokratiskt land borde vara en spegling av den allmänna opinionen. Där alla är lika inför lagen, alla har tillgång till de offentliga institutionerna, alla har omfattande och lättillgänglig information om samhället och ges verktyg att kunna förstå konstruktionen och utformningen av systemet. Men denna verklighet stämmer sällan och medborgare står ofta inför en svårforcerad barriär av byråkrati som ibland kan te sig oöverstiglig. Denna känsla av oförstående och utanförskap är en kollektiv erfarenhet.

Fler barriärer byggs i de nordiska länderna och den pågående politiska utvecklingen gör att många grupper har mindre tillgång till samhällets institutioner. Detta kanske framförallt gäller utsatta grupper, där t.ex. Främlingsfientliga eller “invandringskritiska” grupper reser mentala och sociala stängsel mellan medborgare från olika bakgrund, och en stärkt nyliberal agenda gör inkomstklyftorna större och skiljer rik från fattig, frisk från sjuk och arbetare från arbetslös. I denna process blir byråkrati ett redskap som separerar medborgare från makthavare.

Men i denna utveckling kan vi se små ljuspunkter som urskiljer sig från bakgrunden, de är många. De är de små handlingarna, en mängd av tunna röster, de är regelböjarna och stigfinnarna, de som lossar på slipsknutens hårt knutna snara. De är de som sten för sten försöker att montera ner de högresta murarna.

Curerad av: Kanslibyrån

Åpning:

Torsdag, 20.3.2014
19:00–21:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–17:00

Lenker:

Kanslibyran