• Jone Tou, «We ought to be time machines», 2017, video, 02'52

Utstilling

Jone Tou

We ought to be time machines

17.11. – 19.11.2017

Studio17 er stolt av å presentere Jone Tous første solo utstilling som undersøker søvn som et miljømessig, kulturelt, sosialt og politisk spørsmål. Tou er interessert i hvordan grensene mellom virkelighet, delirium, fiksjon, og kaos blir utydeliggjort ved hjelp av søvnløshet.

Gjennom den presenterte utstillingen, komponert av skulpturelle objekter i en installasjon og levende bilde, forteller Tou et narrativ om forandrede sinnstilstander grunnet søvnløshet. Han spør: i et samfunn der våkenhet og stimuli (når det samtidig kreves en mental og fysisk produktivitet) er viktig, hva skjer når man demonstrerer ambivalent til å bidra til samfunnet og tar ansvar ovenfor seg selv?

Ved å utforske problemstillinger rundt søvn, jobber Tou med kropp og sinn komplekset, fra et ståsted om kropp og sinn som to ulike materialer. Hans tidligere verk har tatt for seg spørsmål rundt identitet og performativet, i tillegg til dødelighet og disintegrasjon. Tou jobber med disse temaene ved bruke av materialer som etterligner kroppslige egenskaper og uttrykk.

Jone Tou er nylig utdannet fra Kunstskolen i Rogaland (KiR) og tar for tiden en BA ved Institutt for Kunst ved Universitetet i Bergen (KMD, UIB).

Utstillingen er støttet av Kunstskolen i Rogaland (KiR).

Åpning:

Fredag, 17.11.2017
18:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00

Lenker:

www.kir.no