Utstilling

Lisa Him Jensen

Reisedagbok for et stillestående liv

22.05. – 25.05.2014

Reisedagbok for et stillestående liv ble født av et sterkt – og uoppfylt – ønske om å reise. Uoppfylt fordi kunstneren ved det tidspunktet var nødt til å bli der hun var. Reisedagbok… ble til som et alternativ til å faktisk forflytte seg.

Forestillingen om at ting ville ha vært totalt annerledes hvis man bare hadde befunnet seg et annet sted er alltid til stede. Og den kan sameksistere med innsikten at det alltid kommer til å finnes et annet sted, uansett hvor man befinner seg. Det er noe rørende over dette, og noe dypt menneskelig.

Utstillingen består av collage og dikt, som på sin måte forteller om økonomiske vilkår, livsdrømmer og begrensningene som virkeligheten setter for dem.

Lisa Him-Jensen, født i Stockholm 1980, tok mastereksamen ved KHiB i 2009, og bor og arbeider i Bergen. Hennes kunst omfatter maleri, tegning og poesi, i blant i hybridform og i blant for seg selv. I år viser hun også arbeider på Galleri s.e. i Bergen; Studio17 i Stavanger; Kunsthall Stavanger; Doverodde Book Arts Center i Hurup; og Cigarrvägen13 i Hökarängen.

Åpning:

Torsdag, 20.5.2014
18:00–20:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–16:00