Utstilling

Anna Roos

Sans Papiers

30.04. – 03.05.2015

Anna Roos viser installasjonen Sans Papiers i Studio17. Tittelen antyder flere lesninger. Hovedmaterialet i utstillingen vil være papir slik at «sans papiers» oversatt til «uten papir» umiddelbart viser til noe paradoksalt. Kunstneren jobber stedsspesifikt og tar med seg papir, eggeskall, tråd, nål, lommelykter, blyant, penn og tekst. Helt frem til åpningen vil hun jobbe i og med rommet sammen med materialene hun bringer inn.

Kunstneren jobber med papir som er formet og foldet til ulike rommelige strukturer. Noen er hovedsaklig geometriske og stringente i form, mens andre igjen aldri blir helt ferdige. Kan hende kasseres noen underveis. Kanskje ligger det igjen rester av noen mislykkede forsøk. Noe papir beholder den mer tradisjonelle todimensjonale formen, og i en del av papiret spiller avtrykket av tomme merkelapper en viktig rolle.

Teksten som bringes inn er utdrag fra tidligere tekster kunstneren har skrevet som er en slags remix av den offentlige samtalen. I senere år har Anna Roos interessert seg spesielt for utredninger, rapporter og planer som tar for seg by og stedsutvikling, kriminalitetsforebygging, levekår og byplaner. Det er noe særegent med retorikken i slike dokumenter. Her kommer man innimellom over betegnelser som Den ideelle bruker, Skikkelige mennesker og Uønskede elementer. Det viser seg at det er faktisk mennesker det vises til, og at det deles inn i de ønskede og de uønskede. For tiden er kunstneren også opptatt av hvordan flyktninger og asylsøkere møtes ulike steder i verden. Har vi systemer rundt oss, som gjør at vi blir distanserte? Hvordan snakker vi om mennesker på flukt?

På åpningen vil det bli servert eggehalver med majones.

«Der det er hjerterom, er det ofte puls. Der det er husrom, må vi unngå mørke kroker. Vi må legge tilrette for at uønskede elementer ikke finner ly, ikke finner ro, ikke finner sted.»
– Utdrag fra en av kunstnerens tekster

Om kunstneren:
Anna Roos er fra Stockholm/Oslo og utdannet billedkunstner ved Coventry University. Hun bor og arbeider i Stavanger. Hun jobber innenfor et bredt uttrykksspekter med video, tegning, grafikk og installasjon i tillegg til sosiale, relasjonelle og stedspesifikke prosjekter. Arbeid som kurator, formidler og konsulent inngår som en naturlig del av hennes kunstfaglige praksis, så også tverrfaglige samarbeid. Hun arbeider like gjerne utenfor institusjonene og i det offentlige rom som i den hvite kuben. I flere av hennes prosjekter har hun jobbet med byen og menneskene der som utgangspunkt for intervensjoner, relasjonelle prosjekter og installasjoner.

Gjennom prosjektet High Response begynte Anna Roos en utforsking av hvordan kunsten og publikum har en gjensidig påvirkning på hverandre. I flere sammenhenger har hun siden invitert publikum inn som medskaper og deltaker i kunstprosjekter. Noen av erfaringene kan du lese i boken Kunst, by, befolkning, utgitt av Rogaland Kunstsenter, hvor kunstneren har bidratt med teksten kunst med liten k.

P.S.
«Ulike begreper har blitt brukt for å beskrive en person uten lovlig opphold i Norge; blant annet «ulovlig», «illegal», «irregulær», «udokumentert» eller «skjult» innvandrer, migrant eller flyktning. På engelsk brukes ofte undocumented migrant og på fransk sans papiers. I de senere årene har betegnelsen «papirløs» (av fransk) blitt mer utbredt i Norge, blant annet etter at 30 norske organisasjoner gikk sammen for å fremheve bruken av dette ordet fremfor andre begreper. Kirkens bymisjon har tidligere kritisert begrepet «ulovlig innvandrer» fordi det er uheldig å knytte betegnelsen «ulovlig» til et menneske. Med begrepet menes imidlertid ikke nødvendigvis en person som ikke har identifikasjonspapirer, kun at personen ikke har papirer for lovlig opphold i landet personen befinner seg i.»
– http://no.wikipedia.or/wiki/Ulovlig_innvandring_og_opphold

Åpning:

Torsdag, 30.4.2015
18:00–20:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–15:00