Utstilling

Lena Katrine & Heidi-Anett

Seeing Differently

06.11. – 08.11.2015

Heidi-Anett & Lena Katrine er kunstneren som ikke er ett. Lena Katrine & Heidi-Anett jobber med subjekts- og objektsposisjoner i et (queer) feministisk durasjonelt perspektiv. I sin kunst skaper de et rom hvor det stilles spørsmål i forhold til representasjon, ”gazes” og kunstneren som selvstendig autonomt subjekt.

På Studio17 vil de vise en serie fotografiske arbeider fra de siste fem årene. Utstillingen er kuratert av Helle Grøndahl som ønsker å plassere kunstnerskapet til Heidi-Anett & Lena Katrine inn i et kontinuum hvor kunstverkene relateres til den feministiske kunsthistorien, samtidens tendenser og fremtidens uvissheter.

 

Åpning:

Fredag, 6.11.2015
19:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00