Utstilling

Ivan Galuzin, Synnøve G. Wetten, Lars Brekke, Marthe Ramm Fortun & Kjersti Vetterstad

UKS på Studio17

05.02. – 15.02.2015

Unge Kunstneres Samfund (UKS) inntar det kunstnerdrevne visningsstedet Studio17 i Stavanger, med høydepunkter fra 2014-programmet. Gruppeutstillingen presenterer verk av Ivan Galuzin, Synnøve G. Wetten, Lars Brekke, Marthe Ramm Fortun og Kjersti Vetterstad, som alle viste soloutstillinger på UKS i løpet av fjoråret.

Fra Ivan Galuzin ser vi utdrag fra utstilling Idiosyncrasy Means Allergy, hvor arbeid på lerret sto sentralt. Galuzins stadige utforskning av maleriets historie sto sentralt i hans utstilling i UKS – en utforskning som også kommer frem i Uten tittel, som vises i Stavanger. Bruken av organiske materialer viser også til kunstnerens interesse for den materielle menneskekroppen og dens prosesser, bestanddeler og avfallsstoffer.

Kropp var også et tema for Synnøve G. Wetten, om enn på et annet nivå enn for Galuzin. Usynlige maktkonstellasjoner og kjønnsproblematikk la grunnlaget for hennes utstilling HOW, hvor samtlige verker var tenkt som bruddstykker fra et stort arkiv over alternative identitetsorienteringer, fra førkolonial tid og frem til nå. Dette arkivet, som verkene som presenteres på Studio17 følgelig også er en del av, tilhører en bevegelse Wetten har gitt navnet Trans Panthers, som er drevet fram av kunstneren selv.

Lars Brekke viser filmen En beskjed til neste sivilisasjon, fra utstillingen Streben i anger: Problemer og menneskehetens bestrebelser. Her møter vi tre unge menn, i en ellers fullstendig forlatt verden, som mer eller mindre frivillig tar på seg å bøte på det de ser på som menneskehetens største feilsteg: at problemers relative omfang aldri ble prioritert systematisert. Oppgaven byr på språklige, intellektuelle og mellommenneskelige utfordringer, der mistanken om at feil mennesker er satt på feil oppgave aldri er langt unna. Etter hvert åpnes det for en total kollaps av skillene mellom det viktige og det banale, det logiske og irrasjonelle, det seriøse og det latterlige.

Der Brekke konsentrerte seg om en postapokalyptisk fremtid, sto byrommet og menneskene som befolker det i sentrum for Marthe Ramm Fortuns utstilling Skrive om byen, skrive den om. Verket Bibliotek (my bag is a library) peker mot Fortuns demokratiske tilnærming til kunst, kunnskap og offentlighet: hvem som helst kan være eiere av byen og kunsten. Hennes utstilling slo en bue mellom Manhattan og Oslo – og nå også Stavanger.

Med Kjersti Vetterstad beveger vi oss bort fra byen, og inn mot naturen. Landskapet og menneskets plass i det naturlige kretsløpet lå til grunn for Quest in Paradise, den siste soloutstillingen på UKS’ 2014-program. På Studio17 vises utstillingens hovedverk, den dokumentariske filmen The Agronaut. Her har Vetterstad over en lengre periode har fulgt Montserrat Canudas Jorba på hennes gårdsbruk og eiendom utenfor landsbyen El Bruc i Catalonia, hvor hun lever en eremittilværelse. Jorbas fortelling om det omkringliggende landskapet og dets historie, sidestilles med bilder og fortellinger fra hennes liv på gården – et liv preget av aksept for mekanismene som former omgivelsene våre.

Gruppeutstillingen presenteres av Studio17 ved Line Anda Dalmar, i samarbeid med UKS. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Åpning:

Torsdag, 5.2.2015
19:00–21:00

Åpningstider:

6.–15.2.2015
12:00–17:00