Utstilling

Christine Hansen

50 milliarder mikrogram

19.06. – 21.06.2015

I utstillingen 50 milliarder mikrogram tar Christine Hansen utgangspunkt i et uløst mysterium og en glemt mediehendelse fra 1979. For nesten 36 år siden falt det angivelig ned en gigantisk meteoritt i Svanevannet i Flora kommune. Kunstneren var 10 år den gangen, bodde i Florø og husker fortsatt medieoppstyret rundt denne sensasjonen. Ut i fra størrelsen på hullet i isen antok man at meteoritten veide omkring 50 tonn. Hendelsen ble dekket både av lokale og nasjonale aviser. NRK sendte flere reportere til Svanevannet og det ble laget et innslag som ble sendt på Dagsrevyen med filmopptak både over og under vann. Etter en lang rekke avisoppslag og undersøkelser ble det konkludert med at det som lå på bunnen av vannet neppe var en gjenstand fra verdensrommet.

50 milliarder mirkogram forsøker ikke å løse gåten fra 1979. Hansen har ved hjelp av poetiske og stedspesifikke strategier forsøkt å materialisere hendelsen for betrakteren. Utstillingen består av fotografier og cyanotypier laget på stedet av vann, vegetasjon og steiner i og rundt Svanevannet. I tillegg inneholder installasjonen NRKs lydopptak fra 1979. I et av bildene, På stedet, befinner kunstneren seg ute i vannet ved siden av bøyen der meteoritten falt ned. Arbeidet springer ut av et sterkt minne om barndommens undring over universet og naturen – der 50 tonn bare kunneforsvinne ut i løse lufta. Prosjektet handler ikke bare om meteorittens forsvinning, det tematiserer også tap av hukommelse. En mediebegivenhet på denne størrelsen ville i dag etterlatt seg utallige spor i den digitale hukommelsen. 50 millliarder mirkogram handler derfor også dagens mediesituasjon. På slutten av 70-tallet, da det ennå ikke eksisterte noe finmasket cybernett, kunne en sensasjon rett og slett forsvinne sporløst i dypet av Svanevannet.

Christine Hansen har arbeidet med fotobaserte prosjekter siden hun fullførte sin master i fotografi ved Kunsthøyskolen i Bergen i 2000. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, har hatt flere separatutstillinger og arbeidene hennes har blitt innkjøpt av Kulturrådet. Hun er også representert i Nasjonalmuseets samlinger. Til daglig er Hansen en del av atelierfelleskapet Erfjordgt.8 i Stavanger. Gjennomgangsspørsmål i Hansens kunstnerskap er representasjonsspørsmål, fotografiets stilling i samfunnet og poetiske sider ved hverdagslivet. Arbeidene handler ofte om konkrete steder og fenomener som psykiatriske sykehus, flyplasser og byggeplasser. Flere av arbeidene til Hansen tar utgangspunkt i hennes egen familiehistorie. Også i 50 milliarder mikrogram er møtet mellom den personlige og kollektive historien viktig. Christine Hansen har siden 2009 undervist på Kunst- og
designhøgskolen i Bergen.

Utstillingen er støttet av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Vederlagsfondet.

Åpning:

Fredag, 19.6.2015
19:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00