• Tegning av Leo Ribeiro

Hendelse

Byverksted i samarbeid med Studio17 og Kapittelfestivalen

Byverksted x Kapittel: Byen, vårt felles hjem

20.09. – 26.09.2021
🌴 Byverksted er et løst organisert, kunstnerisk orientert innbyggerinitiativ som mobiliserer flere til å delta i demokratiet, engasjere seg i lokalmiljøet og oppleve produktivt samarbeid og sosialt fellesskap.
Utgangspunktet er byutviklingsspørsmål, og vi mener at en annen by er mulig: mer rettferdig, mer inkluderende og mer bærekraftig.
Tilnærmingen er at vi innbyggere i større grad tar eierskap til de fysiske og sosiale omgivelsene våre. Erfaringen om å oppleve at det er mulig å påvirke, er motiverende. Debatten om byutvikling trenger ulike stemmer, flere perspektiv og større mangfold. Vi innbyggerne vil være med å bestemme, ikke bare i valg hvert fjerde år.
🌴 Program (oppdateres fortløpende): https://studio17.byverksted.no
Alle arrangementer er gratis, med unntak av paneldebatten og boklanseringen med Hannah Gitmark.
Ta hensyn til smittevern ⚠️
Ukens program er et samarbeid mellom Byverksted, Studio17 og Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og yttringsfrihet. I tillegg til Nytorget vil Byverksted derfor kanskje også aktivere andre steder i byen, som Arneageren ved Sølvberget.