Utstilling

Axel Ekwall, Jørund Aase Falkenberg & Tommy Johansson

Erotics of Tomorrow

04.11. – 06.11.2016

Erotics of Tomorrow dveler ved former for ubegrenset utsettelse og hemmelighold, som for å intensivere enhver estetisk impuls, men samtidig holde spillet av forestillinger og fantasier fortsatt bevegelig, i en uforløst tilstand. Utstillingstittelen kommer fra en kombinasjon av science fiction-filmen Edge of Tomorrow og den amerikanske kunstkritikeren Susan Sontags oppfordring om «an erotics of art» i essayet Against Interpretation. I filmen opplever hovedpersonen, spilt av Tom Cruise, å starte samme dag på ny, igjen og igjen, hver gang han dør i krig mot romvesener. For hver repetisjon lærer han noe nytt og kan utsette egen død og Jordens undergang stadig lenger, i en kamp som synes uten ende. I sin tekst maner Sontag til sansning, til å åpne seg mot verket utfra dets egne premisser og advarer mot en hermeneutisk, tekstbasert og vanedrevet forståelse av kunst. Å erotisere en fremtid rommer et tilsnitt av noe ukjent, hemmelig, noe som unndrar seg tydelige og ferdige bilder, slik fremtiden alltid glipper unna.

Axel Ekwall, Jørund Aase Falkenberg og Tommy Johansson bor og arbeider i Oslo. Utstillingen fokuserer på kunstnernes tilnærminger til ulike materialer og på deres ofte tidkrevende, ritualistiske og kryptiske arbeidsformer. Verkene som vises inkluderer «maleri» dyrket i bakteriekultur, oljemaleri, skulpturelle verk i tre og termoplastisk lim, papirarbeider og annet.

Axel Ekwall (f.1955) jobber hovedsaklig i tre – relieffmaleri, skulpturelle verk og installasjon. Han var bl.a. med i kunstnergruppen Lambretta på åttitallet.

Jørund Aase Falkenberg (f.1978) tar gjerne utgangspunkt i naturprosesser og jobber med ulike materialer og medier for å utforske prinsipper for vekst og nedbrytning.

Tommy Johansson (f.1975) jobber med maleri og maleriorienterte verk som tematiserer forbindelse mellom medium og sansning, språk og begjær.

Åpning:

Fredag, 4.11.2016
19:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00

Lenker:

www.jorund.com www.tommyjohansson.org