Utstilling

Morten Jensen Vågen

How to Make it

11.05. – 13.05.2018

Morten Jensen Vågen er opprinnelig fra Haugesund, men bor og arbeider i Oslo. Han har master i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo (2017), og har etter endt utdanning stilt ut ved Nasjonalgalleriet i Praha og på Høstutstillingen. Han er interessert i sosiale og politiske spørsmål knyttet til det offentlige rom. Eksempler på dette er spørsmål om eierskap, privat versus statlig eid, overvåking i offentlige rom, og hvordan arkitekturen påvirker vår atferd og vårt bevegelsesmønster. Vågen arbeider med forskjellige materialer og medier, oftest i form av installasjon og video, men også i form av tekstil, tegning og maleri. De siste årene har han latt seg inspirere av overlevelsesstrategier fra ”prepperkulturen”, og hvordan enkeltpersoner og grupper forbereder seg på katastrofer og nødssituasjoner. Det å tilegne seg ferdigheter for å overleve et potensielt samfunnskollaps innebærer ofte å gå tilbake til naturens ressurser. I Vågens prosjekter anvendes fremgangsmåtene til dommedags-preppere, men fremfor å bruke naturen som utgangspunkt utforsker han ideen om å leve et parallelliv i dagens samfunn, og han benytter seg av materialer som er typisk for storbyer i vekst.

Tittelen How to Make it har en dobbel betydning som henspiller både på å ”make it” i form av suksess og gjennombrudd, og praktiske tips og triks-videoer fra internett.

På Studio17 skal Vågen vise et helt nytt prosjekt bestående av en video med tilhørende tegninger og objekter. Prosjektet er prosessorientert og tar utgangspunkt i byrommets muligheter og gratismaterialer.

Åpning:

Fredag, 11.5.2018
18:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00