• 1/2

  • Som en del av utstillingen er det mulig å delta i et rollespill ledet av kunstneren Shahrzad Malekian og Maïna Joner2/2

Utstilling

Shahrzad Malekian

«In the Eyes of Others»

03.06. – 05.06.2022

Utstillingen «In the Eyes of Others» utforsker påvirkningen fra menneskeskapte infrastrukturer på utformingen av steder, objekter, og minner i et landskap som er dominert av olje og jordbruk. 

Gjennom rollespill, video og installasjon oppfordrer utstillingen oss som betraktere til å la oss absorberes i et mikro univers bestående av alt fra organiske systemer, til objekter, film og lyd. Utstillingen ønsker å flytte grensene mellom fakta og fiksjon, natur, kultur og infrastruktur. 

«In the Eyes of Others» er en feltrapport fra Jæren, presentert gjennom en serie eksperimentelle, performative og visuelle narrativer. Utstillingen ønsker å visualisere det sammenflettede forholdet mellom menneske og ikke-menneske. Arbeidene er sammensetninger av samtid og fortid, det nære og det fjerne, store og lille – med elementer fra både fantasi og historiske referanser. 

Rollespillet «Landscape Forecasting» vil foregå som en del av utstillingen. Deltakelse koster 50 kr og krever påmelding. Mer informasjon finnes gjennom denne lenken: https://s17.no/av-shahrzad-malekian-og-maina-jonerno/

Shahrzad Malekian er en tverrfaglig kunstner som arbeider med video, performance og skulptur/installasjon. Hun bruker kroppen som verktøy for utforskning, og som medium, med fokus på sosial, kulturell og politisk kontekst. Som en del av hennes praksis baserte research tar hun i bruk samarbeid og inviterer til deltakelse for å utforske performativitet og interaksjon, både i og utenfor kunstinstitusjonen. Maleikan har BFA i skulptur fra Tehran University of Art og MFA i Kunst og Offentlig Rom fra KHiO (Kunsthøgskolen, Oslo). Hun bor og arbeider i Oslo. 

 

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Stavanger kommune.

Utstillingsåpning

Fredag 3. juni kl. 18:00 - 20:00

Åpningstider

Lørdag 4. juni kl. 12:00 - 16:00
Søndag 5. juni kl. 12:00 - 16:00