Utstilling

Espen Pedersen

Ingensteds

18.02. – 20.02.2016

Videoinstallasjonen Ingensteds berører hvordan forskjellige indre tilstander kan gi ulike måter å se og forstår verden rundt seg på. I postmodernismens oppløsning av felles referansepunkter, eller det objektive, er vi etterlatt til oss selv å uttrykke det subjektive. I fraværet av et fellesskap kan frykten for å falle utenfor kanskje være den største angstfremkallende faktoren i den vestlige verden. Begrepet å være seg selv kan ofte sies å være det moderne individets største livsprosjekt, men hvordan fortoner verden seg uten referansepunkter og uten felles mål?

Kan en verden som tilsynelatende er uten retning oppleves som postapokalyptisk i sin form?

Espen Pedersen (1988) er født og oppvokst på Karmøy. Han er for tiden student ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, og er tidligere skolert ved Kunstskolen i Rogaland. Espen arbeider mest med videoinstallasjon, foto, skulptur og performance, der han utforsker temaer rundt kroppsbilde, seksualitet, sykdommer og lidelser.

Åpning:

Torsdag, 18.2.2016
18:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–16:00