Utstilling

Anna Ihle, Lina Kruopyte & Emil Borhammar

JOB JOB*

12.06. – 15.06.2014

job job*

*also known as a real job. The type of job one typically goes to College and/or University for.

When hired for a job job, it’s no longer something you’re only doing for the paycheck until something better comes along. A job job is a serious job you’re dedicated to and intend to make a career out of.

«I have an interview for a job job tomorrow morning. If I get this job then I can finally get my career off the ground and quit the shit job I’m in». [Urban Dictionary]

Anna Ihle (f. 1984 Stavanger) undersøker arbeidsmoral gjennom å gjøre seg kjent med forskjellige tradisjoner og materialer. På Studio17 viser hun verket Idle Hands (“uvirksomme hender”), som tar utgangspunkt i norsk protestantisme. Gjennom å forhandle med sin egen arbeidsmotivasjon ut fra en protestantisk arbetsmoral og samtidskunstnerens ikke-plass/ plass i arbeidsmarkedet, insisterer hun på verdien av både kontroll og underkastelse i arbeidet.

Lina Kruopyte (f. 1988 Vilnius) jobber med begrepet “general performance” – en tilstand av arbeid bortenfor det som kan måles- eller med andre ord- en faktisk, kvasi-teatral ytelse. I sin kunst observerer hun general performance innenfor mote og samtidskunst. Spesielt fokuserer  hun på krysspolineringen mellom dem. I videoarbeidet Season observerer hun språk og hvordan det læres, reproduseres og legitimeres. Språk er noe som siteres, som brukes for å oppnå profesjonalitet. Kruopyte interesserer seg for språkets potensial til å konstruere, ikke bare beskrive. Kan man vite hva edge er, mer enn ytterkanten på ett objekt?

Emil Borhammar (f.1983 Reykjavik) forteller historier. På ett skoleår samlet han 90 240 steiner, samme antall kroner som han hadde i studielån det året. Med humor og gjerne med sin mamma involvert i prosessen, utforsker han arbeid, maktstrukturer og kunst.

Åpning:

Torsdag, 12.7.2014
18:00–20:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–16:00