Utstilling

Veslemøy Flotve

La meg liggja her litt lengre

15.11. – 18.11.2018

Studio17 er stolt av å presentere Veslemøy Flotves første solo utstilling La meg liggja her litt lengre. Kunstneren skriver:

I dette verket utforskar eg påverkingskraft av minne og tankar. Eg visualiserer bundne mønster og kor forlokkande det er å gi etter. Utforskar kva som utløyser tryggleik og utrygge. Leitar etter det som ofte manglar og som er vanskeleg å få tak i. Gjennom performance og installasjon eksperimenterer eg med kjensler og rørsler knytta til tilhøyrsle, tryggleik og komfort, og rettar fokus på detaljar og augeblikk. Når ein situasjon vert for overveldande går eg ned på bakken. Leggjer kroppen mot golvet og kjenner grunnflata som alltid er til stades, men ikkje alltid lagt merke til.

Utstillingen fortsetter samarbeidet mellom Kunstskolen i Rogaland – KiR og Studio17, hvor en av studentene fra KiR blir invitert til å ha soloutstilling på Studio17 i løpet av høsten. I 2017 fikk avgangseleven Jone Tou sin første solo utstilling på Studio17. På samme måte som i fjor, ble årets kunststudent, Veslemøy Flotve, valgt ut basert på den kunstneriske kvaliteten av arbeidet presentert på avgangsutstillingen til KiR.

I år ble avgangsutstillingen juriert av Hanne Beate Ueland, direktør ved Stavanger Kunstmuseum. Hun skriver:

Veslemøy Flotves skulpturelle installasjon «Ode til sokker, hyllest til mi mor » er en skulpturell installasjon med både hengende og bærbare tekstil elementer. Arbeidet er åpenbart inspirert av tekstilkunsten på 70-tallet, selv om tittelen på arbeidet refererer til 40-årsjubileum utstillingen av den norske tekstil organisasjonen. Kunstneren engasjerer seg med sine skulpturelle elementer i en langvarig ordløs ytelse. Hennes myke bevegelser utføres på en oppriktig måte. Det langsomme tempoet og langvarig omfavner de myke strukturer som i en viss grad ligner Maria Hassabi, hvor oppfatningen av tid er av stor betydning. De enkle tekstil skulpturene, med konnotasjoner til en nostalgisk lengsel etter en tapt barndom, eller et barns besettelse med myke leker, blir meningsfulle strukturer med en rekke tolkninger når de bebos av de stille og oppriktige bevegelsene.

Rogaland kunstskole er en yrkesskole som gir utdanning innen visuell kunst. For mer informasjon, vennligst besøk: www.kir.no

Åpning:

Torsdag 15.11.2018
19:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00

Performance:

Daglig
14:00–15:00

Lenker:

www.kir.no