Utstilling

Anne Cecilie Lie

Lacuna

24.06. – 26.06.2016

Kroppen og alt som omgir den er i prinsipp bygget opp av de samme materialer. Men det er likevel et skille mellom verden og individet. Der individet møter verden er det en ”overflate” der selvet møter det som er annet enn selvet, som beskrevet av Drew Leder i The Absent Body, en tekst inspirert av Merleau Ponty´s teorier om fenomenologi.

Vi drømmer ofte om å være en annen plass enn der vi er; en forestilt attraksjon et annet sted. Å ville det er ikke det samme som å være der, samtidig er vi mindre tilstede akkurat der vi er. Vi oscillerer mellom en grad av tilstedeværelse og fraværelse.

En gang fantes kanskje ikke denne overflaten. Alt var av det samme, ingen grenser ble trukket, eller skiller skapt mellom selvet og det utenfor. Hva er denne overflaten i seg selv? Hva rommes innenfor denne overflaten, er det noe annet, noe mer enn det som er utenfor?

Lacuna er et tomrom eller en manglende del; et gap, hulrom eller avtrykk.

Anne Cecilie Lie jobber hovedsakelig med installasjon, video, skulptur og performance hvor hun spørsmålsetter hvordan omgivelsene er med på å skape en følelse av individualitet og hvor flyktig denne er. Hun gikk ut med bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim i 2014 og bor og arbeider i Oslo.

Utstillingen er støttet av Stavanger Pukk og Rogaland Kunstsenter.

Åpning:

Fredag, 24.6.2016
19:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00