Hendelse

Byverksted

Nytorgets fremtid

11.12. – 13.12.2020

Kontorbygg eller kulturtorg?

I Sentrumsplanen har kommunen vedtatt at Nytorget skal utvikles som kulturtorg. Likevel er nesten alle kulturinstitusjonene som står for eksisterende tilbud rundt Nytorget truet av flytting eller fortrenging. Grunnen: Det skal reises et ‘massivt’ kontorbygg på 15 000–20 000m2 på Nytorget (mens 50 000m2 kontorareal allerede står tomt i sentrum). Bygget vil skygge for deler av Nytorget. Det gamle politikammeret er rivningstruet. Politikammeret som huser Metropolis m.m., er tegnet av stavangerarkitekten Eyvind Retzius (som også tegnet Kuppelhallen i Bjergsted, utvidelsen av Stavanger museum, Aftenbladet-bygget m.fl.) og inneholder et stort muralmaleri av Andreas Bøe.

I disse dager lager Stavanger Utvikling KF en mulighetsstudie for hvordan Metropolis kan flytte inn i ‘Jugendbygget’, som Rogaland Kunstsenter (RKS) har brukt siden 1981 og som også huser Studio17. Uten at det finnes en plan for hvor Kunstsenteret og Studio17 skal flytte istedenfor, og uten at RKS eller Studio17 er med i prosessen. Begge kunstinstitusjonene er essensielle ressurssenter for kunstnere i regionen og deler av internasjonale nettverk. Mange initiativ med utgangspunkt i RKS og Studio17 har bidratt til å forbedre lokalmiljøet, og mange dugnadstimer har gått i opparbeidelse av Nytorget. Internasjonalt kulturkafé som holder til i Vaisenhusgata er åpenbart heller ikke med i eiendomsutviklingsplanene.

Snart er det to år siden vinnerforslaget i en lukket arkitektkonkurranse for kontorbygget ble presentert, og selv om Metropolis var en del av vinnerforslaget, skal Metropolis plutselig flytte ut og fortrenge RKS og Studio17. Trehusene i Kongsteinsgata og på Nytorget som kommunen har kjøpt på 2000-tallet for 17 millioner kr og siden lot forfalle, skulle i det opprinnelige utkastet rives. Egentlig virker det som om ingen vet helt hva som skal skje, og det går heller ikke frem av nettsiden til Stavanger Utvikling KF. Første steg til innbyggerinvolvering og demokratisk deltakelse er god informasjon, åpen kommunikasjon og oppfølging av medvirkning. Selv om Nytorget må være et av stedene i Stavanger der det har vært flest medvirkningstiltak, er det lite som tyder på at innspill og ønsker fra innbyggere, naboer og interesserte har blitt fulgt opp.

Et Byverksted på Studio17 i uke 50 (hovedsaklig helgen 12./13.12.) skal undersøke forholdene, stille spørsmål og prøve å bidra til å bevare Nytorget som kulturtorg. På fredag 11.12. kl.10 inviteres det til Byvandring rundt Nytorget, med tidligere sjefarkitekt Per Grimnes og tidligere leder for Rogaland kunstsenter, Berit Wathne. Påmelding på hei@byverksted.no senest 10.12.20.

Dine idéer, dine innspill og din kapasitet er ønsket!

Ta kontakt på hei@byverksted.no eller kom innom (varierende åpningstider).

Byvandring:

Fredag 11.12.2020
10:00–11:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00