nyheter

Open Call høst 2021

SØK OM UTSTILLINGSPLASS PÅ STUDIO17 HØSTEN 2021!

Studio17 er et selvstendig visningssted for samtidskunst i Stavanger. Fra starten i 2013 har det blitt drevet av kulturarbeidere på dugnadsbasis. Visningsrommet på Nytorget har hyppige arrangement, som oftest med varighet på en helg.

Rundt halvparten av prosjektene vi huser er hentet fra vår Open Call, som vi utlyser to ganger i året. Inviterte Open Call-utstillere har kuratorisk frihet og ansvar for utstillingene ved hjelp av Studio17-styret. I tillegg arrangerer vi blant annet lesegrupper, slipp-arrangement og screeninger.

Vi inviterer nå alle interesserte til å søke om utstillingsplass med sitt prosjekt for høsten 2021!

Frist:
30. april 2021

Hvem kan søke?
Kunstnere, kunstnergrupper, kuratorer og organisasjoner som ønsker å ta i bruk Studio17 som visningssted. Vi er interesserte i søknader som presenterer enten en konkret ide, eller et kunstnerskap. Du/dere kan foreslå en utstilling, eller en annen type arrangement, som for eksempel en performance, filmvisning osv.

Hvordan søke?
Send inn en enkelt PDF (max 5MB) som inneholder:
1) Søknadsskjema
2) Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av kunstnerskap (max. 1 A4 side)
3) CV til (med-)søkere (max. 1 A4 side hver)
4) Dokumentasjon av arbeid (max. 10 A4 sider). Beskriv tittel, årstall, teknikk og størrelse. Legg ved link til video eller lyd, IKKE send filer.

Praktisk informasjon:
Utstillingene til Studio17 holder vanligvis åpent en helg. Utstillere er selv ansvarlige for installasjon, avinstallasjon og bemanning av galleriet i utstillingsperiodens åpningstider.

Studio17 har et fast vederlag på 7000 NOK per utstilling. I tillegg har vi mulighet til å dekke reise opp til 2000 NOK per utstilling og materialkostnader opptil 2000 NOK per utstilling.

Styret till Studio17 gjør et utvalg til vårens utstillinger basert på søknadene. Vi som sitter i styret er billedkunstnere og kulturarbeidere: Espen Birkedal, Mirja Majevski, Ananda Serné, Markus Strandjord Bråten og Marie Skretting.

Send søknaden til post.studio17@gmail.com merket «OPEN CALL høst 2021 + ditt etternavn» i emnefeltet på e-posten.

Vi ser frem til å høre fra deg!