• 1/3

  • 2/3

  • 3/3

Hendelse

Byverksted 🌴 i samarbeid med Studio17

‘Rekviem for Kulturtorget?’

10.05. – 16.05.2021

Byverksted er åpent hver dag. Dessuten er det søndagskaffe på kaffetrykkeriet.

Byverksted er et innbyggerinitiativ for byutvikling nedenfra. Med ujevne mellomrom oppstår åpne verksteder som møteplasser for alle som vil medvirke, utvikle, dele, lære, skape. Byverksted blir levende i samspill med folk, idéer og omgivelser.

Denne utgaven av Byverksted har fått tittelen ‘Rekviem for kulturtorget?’ og vil blant annet ta sikte på initiativer, handling, workshops og debatt knyttet til dette i løs og fast form. Nytorget står ovenfor et skifte og en gentrifisering som truer kulturtorget vi kjenner og elsker. Også området rundt, særlig Pedersgata, er snart «ikke til å kjenne igjen» som Aftenbladet skriver.

Hvem eier byen? Hvem er det som bestemmer hvordan byen utvikles? Er det noe vi innbyggere skulle ha sagt? Hva menes med Retten til byen? Hvordan skaper vi byen i fellesskap?

Dette er blant spørsmålene som vil bli tatt opp i denne ukens Byverksted.

Mer info vil bli publisert løpende her → http://studio17.byverksted.no

og gjennom Studio17 sine kanaler, hovedsaklig http://www.instagram.com/studio17stavanger

For spørsmål, interesse eller kontakt → hei@byverksted.no