Utstilling

Sara Rönnbäck & Daniel Slåttnes

Samtale mellom kropper

26.05. – 29.05.2016

Utstillingen «Samtale mellom kropper» på Studio17 er et samarbeide mellom gjærdeig, plante, Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes. Målet har vært at vi som gruppe skal samarbeide og føle på hverandres innfallsvinkel – gjennom å spandere tid sammen, jobbe sammen og å våge la oss påvirkes av hverandre. Sammen ville vi skape en utstilling som berører publikum, og peker på vekten av den «stille» kommunikasjonen som sansene egner seg til i en dialog. Resultatet ble en serie med beholdere for kropper (eller tanker om du vil). Beholderne er sammenkoblede gjennom ledninger som sammen skaper en lyd. Lyden kan ses som en dialog mellom kroppene som befinner seg i rommet. Besøkerne kan også føle på det som planten, gjærdeigen, Sara og Daniel har følt på under prosessen, gjennom syn, følelse og lukt.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Åpning:

Torsdag, 26.5.2016
20:00

Åpningstider:

Fredag–søndag
12:00–16:00