Utstilling

Alice Darby

The Mind the Body Encumbers

04.03. – 05.03.2023

I utstillingen presenteres vi for Alice Darbys (hun) mange morfiske skulpturelle arbeider. Gjennom bruk av lyd og form animeres skikkelsene i gester, og stiller seg som aktører for kunstneren i et psykosomatisk landskap på hennes vegner.

Det psykosomatiske betegnelsen er knyttet til det medisinske feltet, som omfatter den del av medisinen som ser på samspillet mellom psykiske og kroppslige prosesser. Darby benytter her begrepet i måten hun forhandler det kroppslige rommet og hvordan kroppen forlenges som en konsekvens av en eksternalisert psyke.

Vi blir invitert til et rom berettet av erfaringer, tilknyttet en kropp i forandring og maktene som spenner den.

Prosjektet er støttet av Stavanger kommune og Kulturrådet.

Utstillingsåpning

Lørdag 04.03.23: 18-21

Åpningstider

Søndag 05.03.23: 12-18