• Bjørn-Henrik Lybeck, «Lunches (sushi tray)», 2016, concrete, 19 x 13 x 4 cm

Utstilling

Bjørn-Henrik Lybeck

Time and tide wait for no man

22.09. – 25.09.2016

Utstillingstittelen Time and tide wait for no man er et ordtak med opphav i en anekdote om kong Knut den store. Ifølge historien beordret kong Knut tronen ned til kysten i påvente av tidevannet. Han ropte mot havet og kommanderte tidevannet til å stoppe før det traff hans kongelige kappe og føtter. Tidevannet stoppet naturligvis ikke, og etter møtet med naturkreftene brukte aldri kongen sin krone igjen.

Bjørn-Henrik Lybecks Time and tide wait for no man er en konstellasjon av skulpturelle objekter og fotografier som samlet er en refleksjon over tid og hvordan den innvirker på livet, ikke ulikt kong Knuts møte med tidevannet. Ved å ta i bruk fotografiske begreper som eksponering, negativ og avtrykk, eksperimenterer Lybeck med alternative måter å registrere tidens påvirkning i hverdagen. Han holder fast ved utvalgte gjenstander og forsøker å beskytte dem fra sin forgjengelige natur. Arbeidene som vises på Studio17 – et utvalg lunsjer, et stykke brent drivved og en solnedgang som går i loop – er alle forsøk på å gjøre begrepet tid mer forståelig.

Bjørn-Henrik Lybeck (f. 1985) er billedkunstner som for tiden bor og arbeider i Bergen.

Åpning:

Fredag, 23.9.2016
19:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00

Lenker:

www.bjornhenriklybeck.com