Utstilling

Irene Gellein

Tralten eller Utpult

23.10. – 25.10.2015

Teksten ble godkjent av kunsteren og arrangøren av utstillingen. Det var en dårlig tekst, full av feil og mangler. Det sto ingenting om hva man kunne se på utstillingen, hva som var interessant med den eller hvorfor man skulle ønske å gå dit. Det sto for eksempel ikke at kunstverkene hadde en høy grad av stofflighet og en mangesidig retning både i sin framstilling, tonalitet og tilnærming, heller ikke at de utforsket det komplekse grenselandet mellom tid, sted, plass, landskap, område, rom og sin egen eksistens/ikke-eksistens som kunstverk, og at de befant seg på et slags «non-existent outer space vacuum» type sted. Teksten manglet ubegripelige metaforer om avkappede fingre som bare lå og melket ut idéer og forråtnede indre organer som spratt rundt i atmosfæren – vektløst – på evinnelig jakt etter underholdning for å effektivt kunne utfordre skjæringspunktet mellom det ene og det andre og så videre. Derimot sto det noe om at det var en utstilling av malerier, og at to musikere skulle spille kontinuerlig. Det var en uleselig tekst, derfor ble den forkastet.

Åpning:

Fredag, 23.10.2015
19:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
19:00–22:00