Utstilling

Tove Kommedal

Hus – under radaren

01.06. – 03.06.2017

På Studio17 viser Tove Kommedal nye arbeider produsert for prosjektrommet. Arbeidet er en del av fordypningsprosjektet Hus – under radaren.

Kommedal sier at drivkraften i arbeidsprosessen ligger i en trang til å forsøke å komme under kulturen på leting etter et nullpunkt. Dette er en utopisk ide som Kommedal mener kan ha en kime til poetisk klarhet. Det er akkurat derfor det er interessant for henne å undersøke dette kunstnerisk.

Overordnet og praktisk går arbeidet ut på å dekonstruere det sanselige og visuelle formspråket. Prosjektet kommer inn på definisjoner av begrepet kvalitet og forsøker å rokke ved forståelsen av begrepet per se. Er det mulig å komme under den kulturelt bestemte kvalitets-radaren og finnes det her et nullpunkt?

Kommedals metode er fordypning. Hun oppsøker fagfolk fra direkte relevante eller tilgrensende fagfelt for å utvide sine erfaringer og tilspisse problemstillingene.

I prosjektet Hus – under radaren har Kommedal invitert inn forsker og sosiolog Merete Jonvik som dialogpartner. Jonvik har skrevet en kort tekst til prosjektet, en tekst som tenker rundt begrepene behov, begjær og kvalitet.

Tove Kommedal jobber innenfor flere kunstneriske uttrykk og medier. Hennes kunstneriske virke preges av sosiopolitiske undertoner. Kommedals kunstnerskap kjennetegnes ved forskningsbaserte tilnærminger og eksperimentering med kunstens og kunstnerens potensial for sosial og politisk innflytelse, der utgangspunktet oftest er i møte med et fysisk materiale.

Et gjennomgående tema i Kommedals arbeid er enkeltindividets sårbarhet i samfunnet.

Kommedal har deltatt på flere internasjonale utstillinger som Forårsutstillingen på Charlottenborg København (2017); New Shelter Plan, København (2015); og The 4th International Video Art Exhibition in Taiwan, The Return of the Ghost. Nasjonalt stiller hun ut prosjektet dEFINISJONSMAKT på Oppland Kunstsenter (2017); Telemark kunstsenter (2017/16); og Hå gamle prestegard (2015). Hun deltok også i 2014 på grunnlovsutstillingen Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati, Stavanger kunstmuseum samt på den årlige Vestlandsutstillingen, hvor hun også debuterte i 2004.

Merete Jonvik er forsker ved IRIS. Hun er utdannet sosialantropolog med hovedfag fra Universitetet i Bergen (2005) og sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Stavanger (2015). I doktorgradsavhandlingen Folk om forskjellar mellom folk utforsker Jonvik hvordan folk fra ulike sosiale lag oppfatter og kommuniserer kulturelle og sosiale forskjeller, og analyserer hvilke sosiale konsekvenser som følger av at her er systematiske forskjeller i oppfatninger av kultur og hierarki. Jonvik forsker innen feltene kunst- og kultursosiologi, blant annet på temaer som kunstnerisk kvalitet og resepsjon av kunst og kultur.

Åpning:

Torsdag, 1.6.2017
17:30

Åpningstider:

Fredag–lørdag
13:00–16:00