• Eli Maria Lundgaard, «Feelings Twists Everything Around» (videostill)

Utstilling

Eli Maria Lundgaard

Hva er det som ikke klarer å gjøre noe eller tenke noe?

12.05. – 14.05.2017

Kunsten min handler om fatteevne. Jeg utforsker vår fatteevne og psykiske fenomener som for eksempel angst og hypokondri. Jeg stiller spørsmål ved både det psykiske og fysiske ved subjektet og det som omgir det: hvordan kroppen og omgivelsene er formet og definert gjennom både naturlige og menneskeskapte prosesser. Både vitenskap og kunst preges av nysgjerrighet og fraværet av informasjon. Vi rydder og leter etter systemer, hyller og skuffer for å plassere ting i. Alt rundt oss skal kategoriseres og struktureres. Kategoriene og systemene kommer fra det vi er lært til å se etter. Hva gjør vi når systemene mangler? Det som ikke kan beskrives fysisk, men kun føles, får oss mennesker til å spekulere og fantasere. Det vi ikke ser eller kan forklare blir til myter, monstre og magi. Fiksjon og drømmer blander seg med det virkelige og danner et rom vi kan leve innenfor og tenke i. Jeg drives av nysgjerrighet. Jeg vil å kommunisere med noe jeg ikke forstår gjennom rekonstruksjon og manipulasjon. Jeg jobber med noe som er tilsynelatende kjent, som jeg vil fremmedgjøre.

Eli Maria Lundgaard (f.1989 i Trondheim) er masterstudent på Kunsthøgskolen i Malmø. Hun jobber med forskjellige medier, som video, skulptur, collage og tegning. På Studio17 vil hun vise videoarbeider og en skulptur.

Utstillingen er støttet av Rogaland Kunstsenter.

Åpning:

Fredag, 12.5.2017
19:00–21:00

Åpningstider:

Lørdag–søndag
12:00–16:00